Sænkning af Skagen Odde. Subsidence of Skagen Point.

Efter opfordring af Skagen Odde Natur og Kultur forskergruppen er der blevet foretaget en række undersøgelser at indikationer på sænkninger i Skagen.

GPS målinger.

Der er tidligere foretaget GPS målinger i området som beskrevet i Cederholm, Peter og Karsten Jensen: Deformationsmåling ved Skagen Odde med GPS. Landinspektøren, pp. 254-256, 1994.
Disse målinger er blevet gentaget i efteråret 2006, ved hjælp af Real Time Kinematic GPS. Det er aftalt at en mere præcise statisk måling skal finde sted i 2007.
Der er endvidere på Skagen By-og Egnsmuseeum blevet etableret en permanent GPS station. Modtageren er en Trimble 4000 2-frekvens modtager med en standard geodætisk L1/2 antenne. Modtageren er doneret af Trimble Danmark. Antennen er senere udskiftet med en bedre antenne. Stationen er etableret i samarbejde med Danmarks Rumcenter (Finn Bo Madsen, e-mail: bom@spacecenter.dk ), og data fra modtageren downloades automatisk dagligt til en computer på Rumcenteret. De første processerede resultater er beregnet. Resultaterne for Maj-Sep. 2006 og here perioden til Okt. 07 er nu beregnet af Bo Madsen.

Vandstandsmålinger, Mean-sea-level observations.

Da en eventuel sænkning bør kunne ses i vandstandsdata, er sådanne modtaget som månedsmidler fra Farvandsvæsenet og omsat til årsmidler. (English) .
Målingerne tyder på ca. 0.5 - 1.0 cm årlig sænkning.

Udnyttelse af ældre data

Der findes i Skagen et gammelt astronomisk punkt etableret i sidste del af 1800-tallet, se skitse samt gammel dokumentation. . Det kan uden tvivl benyttes til at se om en evt. sænkning har fundet sted i en længere årrække. GPS-målinger samt nye højdemålinger er nødvendige.

InSAR

Interferometrisk Syntetisk Aperture radar kan benyttes til at detektere landhævninger eller sænkninger, se fx. paper on subsidence monitoring. .
Indenfor rammerne at et ESA AO projekt har vi modtaget SAR billeder, der er blevet analyseret af kolleger fra TUDelft, se Status rapport fra Delft.
Denne rapport viser at der foregår en landsænkning omkring Skagen Havn. Vi håber at nye nivellementsresultatet fra KMS kan bekræfte dette.

Investigation by Mark Falkenberg.

A comprehensive investigation was published Aug. 2013 in Mark Falkenberg's speciale
It includes a comparison with GPS except in Skagen. Meanwhile results were received from DTU-Space.

Kaere alle,
Jeg har faaet min gode kollega Abbas til at analysere den tidsserie af daglige koordinater for GPS stationen som er beregnet gennem Aaerene.
Data er beregnet med Bernese version 5.0 sammen med data fra 12 oevrige permanente stationer der tilhoerer Geodatastyrelsen.
Som det fremgaar af vedhaeftede plot samt mail nedenfor viser disse resultater en landhaevning paa. 3 milimeter pr aar.
Vi beregner tillige data med programmet Gipsy og vil opdatere jer alle nĂ¥vi har sammenlignet resultaterne.
Med venlig hilsen
Finn Bo Madsen, Section Head, DTU Space
.

Last update 2013-09-23 by cct@gfy.ku.dk .