Satellite Geophysics, Block 2, Fall 2011.
Kursus i Satellit geofysik, Blok 2, 2011. (being revised).
Intro (Udkast).

Satellite Geophysics - CCT lectures.

Mandag d. 21 NOV, 2011, 13:15-14:00.
Lecture day 1, 1.
Mandag d. 21 NOV, 2011, 14:15-15:00.
Lecture day 1, 2
Lecture day 1, 2 (pdf)
Onsdag d. 23 NOV, 2011, 10:15-12:00.
Lecture day 2, 1
Lecture day 2, 1 (pdf)
Lecture day 2, 2
Lecture day 2, 2 (pdf)
Onsdag d. 30 NOV, 2011, 10:15-11:00.
Altimetri forelaesning af Ole Andersen, DTU-Space.
Mandag d. 5 dec., 13:15 - 14. Lecture day 5.
Lecture day 5 (pdf).
Lecture day 8 (pdf).
Lecture day 8 (pdf).
Lecture day 9 (pdf).
Lecture day 10 (pdf).

Exercises.

Installation guide.
Øvelse 1, Nov. 23.
Øvelse 3, Nov. 30.
Øvelse 4, Nov. 30. Havstroemshortlaegning.
Benyt Eksempel 7.3.10 og videre fra:
GUT Tutorial.
En eller to studenter vælger et havområde, hvor havstrømme forventes.

Øvelse 5, Dec. 5. Variationer af isøjder i Grønland.
Data i datafiler kan downloades for perioden 2003-2009. Tegn graf med højdevariationen som funktion af for eksempel bredde.
Se paa variationen mellem aarene.

Øvelse dag 9.
Octave scripts.

Øvelse dag 10.
og resultat fra processering.
Oplaeg til gruppearbejde, 2012-01-04, eftermiddag.

Nyttige links.
Last update 2012-01-03 by e-mail:cct@gfy.ku.dk.