Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet

 

 

januar 10, 2008

 

 

 

Opgivelser på kurser i ”Satellitgeodæsi”. 2007/8.

 

Kaula, 1966: Satellite Geodesy, side 1 - 41 (til afsnit 3.5).

 

Seeber, 2003: Kap. 1 - 4,

   Kap. 5 kursoriskt,

               Kap. 6, afsnit 1, resten  kursoriskt.

               Kapitel 7.

               Kapitel 9  - 10.

               Kap. 11  kursoriskt+ SAR materiale, Kursorisk.

               Kap. 12 kursorisk.

 

 

 

Eksamensopgaverne vil blive mindre regneopgaver af samme type som gennemgået i timerne eller ved øvelserne samt ”stile-opgaver”.

 

Alle hjælpemidler er tilladt, herunder Labtop/bærbar computer.

 

 

 

C.C.Tscherning