Geodetic and Seismic facilities, Rockefeller Building.

Geodetic facilities

GPS positioning.

GPS antenna at Tower with coordinates determined relative to Buddinge in WGS84: Latitude: 55 deg. 41' 52.45044" Longitude: 12 deg. 33' 46.90388" Ellips. height 71.314 m

Pillar in Basement, Room K08.

Altitude determined by KMS.
Absolute gravity g= 981545.92 mgal.

Absolute gravity determined by Danish spacecenter (now DTU-Space)

Report on results, from ZFV 2008.
Mail from G.Strykowski:
Ludger Timmen fra Institut für Erdmessung har besøgt os i forbindelse ned NKG møde med et Scintrex instrument CG-3 og har målt tyngdeforskellen mellem det absolutte punkt i kælderen og den seismiske pille i laboratoriet.
Hans resultat er at forskellen er:
dg=674.7 microgal (+-1.5)
Teknisk set er den ovennævnte værdi en tyngdeforskel mellem punkter i begge ender i en højde af 25 cm over hhv. kældergulv og pillen. Markørernes højde over det niveau i begge ender tages der ikke hensyn til.
Derefter er de foreløbige absolute tyngdeværdier:
abs. punkt. i kælderen: 981546595.0 seismisk pæle (eccenter): 981545920.3
De værdier er nok gode på 2-4 microgal
mvh Gabriel
Last update 2009-10-28 by cct@gfy.ku.dk